October 20 2018 10:56:21
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Naturen

Naturen - Nature


Natur

->[English]

På den här sidan vill vi försöka ge insikter om människans relation till naturen. Vi vill synliggöra alla levande organismers uppgift i naturen - naturens och människans behov av att möta varandra i ett ekologiskt och kärleksfullt förhållande ur ett helhetsperspektiv.

Hur värderar vi naturen? Är det viktigt att ha en god respektfull relation till naturen och våran jord? Bör vi leva nära naturen? Har varje levande väsen ett fullt utvecklat system av medvetenhet, känslor, intryck och behov?

Lär artikel här ---> SKOGEN våran planets ryggrad av Elizabeth Karlsson Good
 

Här neran kan man titta på filmen The Kogi - From the Heart of the World - The Elder Brothers' Warning

Film

Here above you can see the movie - The Kogi - From the Heart of the World - The Elder Brothers' Warning.On this page, we want to try to provide insights about the human relationship to nature. We want to make visible all living organisms task in nature - nature and man's need to meet each other in an ecological and loving relationship from an overall perspective.

How do we value nature? Is it important to have a good respectful relationship with nature and our earth? Should we live close to nature?

Has any living being a fully developed system of awareness, emotions, impressions and needs? 

Read the article ---> FOREST our planets spine By Elizabeth Karlsson GoodFöreningen Vild-Eken | pg: 39 21 88-9 | info@vild-eken.com 

AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>