October 20 2018 11:34:29
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

miljo och uran_1

 

AT THE CROSSROADS
 
Nu måste mänskligheten välja rätt väg in i framtiden
och finna lösningarna som möjliggör liv åt kommande generationer

Professor Manuel Pino 
Professor Manuel Pino, Acoma pueblo NM

I maj år 2007, arrangerade Nätverks-Föreningen Vild-Eken i samarbete med Miljöpartiet Västervik, Miljöpartiet Halland, en omfattande föreläsnings serie om kärnbränsle-kedjans effekter. Seminarier hölls i Västervik, Norrköping, Falkenberg och Stockholm. Studiebesök genomfördes hos SKB i Oskarshamn samt på Oskarshamns kärnkraftverk. Dessutom genomfördes en rundtur till Skaraborgs platåberg och Ranstad-verken vid Häggum. Professor Manuel Pino ifrån Acoma Pueblo i New Mexico, var inbjuden huvudtalare. Medverkade gjorde även Pers-Lars Larsson ifrån Dala Järna.
 
Manuel är född och uppvuxen i Acoma Pueblo i New Mexico USA. I Acoma Pueblo ligger byn som idag kallas Sky City, som tillsammans med byn Old Oraibi på Hopi indianernas reservat, är Nordamerikas allra äldsta fortfarande bebodda bosättning.

Under sin uppväxt fick han erfara hur hans folk påverkades av att de bodde granne med USAs största dagbrotts uran gruva. Manuel har ett långt engagemang bakom sig och har arbetat större delen av sitt liv med frågor som påverkar Ursprungsfolk och miljön. I de traditionella Nordamerikanska indianernas samhällen, är miljön och människan oupplösligt förenade – de ser till helheten.

Manuels arbete har fört honom till många länder och han har deltagit i flera av FNs Världstoppmöten. Han representerar sitt folk, Southwest Reasearch and Information Cetre i Albequerque NM, Indigenous Environmental Network i Bemidji MN och International Indian Treaty Council.

Industrialismens tid har sin grund i användandet av olja, kol, uran och andra sk “naturtillgångar”. Idag vet vi att fossila bränslen har orsakat Klimatförändringen.

Ursprungsfolkens ledare och talesmän/kvinnor har kämpat sedan andra världskriget, för att få oss att lyssna och hitta vägar att mildra/förhindra Klimat förändringen. Många i vårt samhälle anser att kärnkraft kan hjälpa oss att lösa klimatkrisen. Manuel berättade om både sina praktiska erfarenheter av kärnbränsle-kedjans effekter och sina akademiska studier i ämnet.


m_congress_07

Pers-Lars Larsson, Joakim Måhammar, Manuel Pino, Elizabeth Karlsson-Good Akko Karlsson och Carina Gustafsson, vid Miljöpartiets congress I Norrköping 2007 Läs


I Läs rapport här >> (PDF-fil) I Läs mera - En fördjupning i uran frågan I

 

www.vild-eken.com
Web design by arix.se
AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>