October 20 2018 10:30:10
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Miljö start
MILJÖ
 
Utan miljön; de naturliga eko-systemen, kan vi människor inte leva. Vi behöver alla, rent naturligt vatten att dricka, ren luft att andas och rena giftfria jordar där vår mat ska växa. Får vi inte tillgång till detta, blir vi sjuka.
 
Miljön på vår planet, är en fantastisk konstruktion, där allt hänger samman och agerar i samverkan, för att skapa förutsättningarna för liv. Världens Ursprungsfolk har sedan tidernas början upprätthållit en ansvarsfunktion, som de berättar att de fick i sina så kallde Orginal Instruktioner. 
Cave

Den ansvarsfunktionen innebär att de verkar för att ta hand om och skydda de platser de bebott i tusentals år. De ser att de är besläktade med allt i naturen och följden av detta synsätt blev ett liv irespekt och tacksamhet för allt som lever.
 
Vi som lever i det industrialiserade samhället som styrs av den så kallade marknadsekonomin, har under årens lopp kommit att se på naturen som enbart en resurs, mer eller mindre. Jag får ofta känslan av att vi glömt av att vi inte kan leva, utan naturen.
 
Ursprungsfolkens uppgift har verkligen satts på hårda prov, under de senaste 500 åren.
De lever ofta på platser där ekosystemen är mycket ömtåliga och där minsta åverkan,
direkt får kännbara konsekvenser.
 
Det är min innerliga önskan att Du ska börja lyssna till dem, och förstå varför de kämpat så
länge mot den omfattande miljöförstöringen och att du ska förstå din egen plats och ditt ansvar i den fantastiska "Livs-Väven".
 
"Make Your Desicions on Behalf of 7 Generations coming"
 
For All My Relations
--------------------------- 
Carina Gustafsson

Relaterade Länkar

Indigenous Environmental Network: http://www.ienearth.org/
 
 
AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>