October 20 2018 10:30:51
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Internationellt stöd

Internationellt stöd, Black MesaUnder många år har traditionella Dineh (Navajo) och Hopi, sänt valda talesmän och kvinnor till FNs kommision för Mänskliga Rättigheter i Geneve och även till FNs Indigenous Peoples Working groups sessioner, varje år. Vid dessa tillfällen har de indianska representanterna även besökt supportgrupper (NGOs) och officiella representanter för länders regeringar och FN personal, för att få hjälp med sin situation.

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT FRÅGAN/FOLKET FINNS REPRESENTERADE VID DESSA FÖRHANDLINGAR.

Det är en av våra viktigaste uppgifter att bistå med resekostnader och uppehälle åt de indianska representanterna, eftersom de inte får ekonomiskt stöd för detta, någon annanstans ifrån.

Du kan hjälpa oss att upprätthålla vårt åtagande genom att stödja just denna aktivitet genom donation till vårt postgiro: 39 21 88-9, vänligen märk talongen INT Black Mesa.

Det går också bra att kontakta oss för att få mer information: info@vild-eken.com

Kee & Carina

AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>