October 20 2018 11:44:51
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Black Mesa

Black Mesa
Lite Bakgrund om Folken på Black Mesa AZ

 

Av Carina Gustafsson 2006

Högt upp på Coloradoplatån i nordöstra Arizona, på platåberget Black Mesa bor Hopi och Dineh indianerna; grannar sedan långt innan någon vit person satte foten på den Nordamerikanska kontinenten.

Området är kargt och torrt, det faller väldigt lite nederbörd under året. Folket här är mest beroende av snön som faller vintertid och smälter på våren, så att vattenförråden fylls på och den sandiga jorden fuktas nog inför planteringen av den så viktiga basfödan majsen. Bönor, squash, meloner och till och med persikor, växte förr här frodigt. Dineh och Hopi indianernas teknik; dryland farming, förbryllar fortfarande jordbruksexperter. De Gamla pratar om fält av solrosor som växte högt över deras huvuden, och en prunkande växtlighet , då de var barn. Jakt och fårskötsel var och är fortfarande viktiga näringskällor.

Att leva på Black Mesa har aldrig varit något för den som är lat eller som strävar efter ett bekvämt liv; livet häruppe är hårt och man är ständigt exponerad för och beroende av, naturens krafter.
De traditionella indianerna har varken elektricitet eller vattenledningar i sina hem.

Dineh och Hopi indianerna har väl utvecklade kulturer. Deras sätt att leva har fungerat i tusentals år. Hopi indianerna har varit ett jordbrukande folk och därmed haft en bofast livsstil. Byn Old Oraibi är tillsammans med Acoma indianernas pueblo; Sky City i New Mexico, de allra äldsta fortfarande bebodda bosättningarna i Amerika.
Dineh indianerna är ett semi nomadiskt folk; man kombinerar jordbruket med jakt. Förr följde man antilophjordarna, men efter att de vita i stort sett utrotat antiloperna, vallar dagens Dineh sina fårhjordar.

När man får en djupare inblick i båda folkens livsstil, inser man snabbt att allting som på ytan kan te sig enkelt ( en del har till och med kallat dessa människor primitiva..vilket för mig är fullkomligt oförståeligt och befängt) i själva verket är mycket väl genomtänkt; allt har ett syfte och funktion. Människorna i dessa båda kulturer uppvisar en otroligt hög intelligens.
Klansystemen, ceremonierna och interaktionen i deras samhällen är mycket komplicerade.
Resultatet av deras gamla läror och seder är mycket intressant och slående, man strävar efter harmoni, balans och skönhet i allt. Resultatet av denna strävan blir verkligen en sant hållbar livsstil; hälsomässigt, miljömässigt och relationsmässigt; något vi verkligen kan lära av.... Jag brukar skämtsamt säga att de har en kärleksrelation med naturen - sin omgivning och platsen man är född på - den måste uppmärksammas, skötas om, ges näring och omtanke.

Andligheten är ett naturligt tillstånd som inte bara utövas på söndagen; utan varje dag i det dagliga livet! Istället för en kyrka, har båda folken speciella platser på Black Mesa, dit man går för att be ute under den livgivande solen, med Moder Jord under fötterna!

Väldigt mycket kretsar kring Vatten häruppe. Vattnet är Moder Jords blod, säger man. När det regnar eller snöar ser man det som en välsignelse.

Under berget Black Mesa finns en stor naturlig vatten reservoar; The Navajo Aquifer. Vattnet har kommit upp i naturliga källor i berget, sedan urminnes tider. Det är kristallklart och har mycket hög kvalitet som dricksvatten. Folken häruppe har alltid använt vattnet varsamt och sparsamt, både till människor och djur. Det används även i ceremonierna.

De Gamla säger att vattnet under berget drar till sig regnmolnen som en magnet.

Berget är också rikt på kol. Enligt de gamla fungerar kolet på samma sätt som levern gör i våra kroppar; den renar vårt blod... kolet i berggrunden renar regnvattnet då det sjunker ner i marken på sin väg genom "Moder Jords blodådror" till vattenreservoaren, i detta ständiga naturliga kretslopp, och transporterar och distribuerar sina näringsämnen till jorden, på sin väg.
Man kan verkligen säga att detta är helhetstänkande...

Under den följd av år som vi försökt bistå och stödja människorna på Black Mesa, efter att de bett oss om hjälp, har vi fått lära oss massor..

Det finns de som vill göra gällande att Dineh och Hopi indianerna slåss sinsemellan om markrättigheter. Denna markdispyt iscensattes ungefär samtidigt som myndigheterna i USA började kasta sina giriga blickar på allt kol i berget..

Jag har gång på gång hört direkt ifrån de Gamla, om hur Dinehs och Hopis ledare slöt ett avtal, för mycket längesedan, sinsemellan. Under långa tider har de båda folken haft ett kulturellt utbyte och samarbete. Man har gift sig med varandra, bytt varor osv.
Jag lever inte i någon slags rosa illusion om att allt alltid varit solsken mellan alla folk på Black Mesa; det har säkert förekommit skärmytslingar som på andra platser på jorden, som det alltid gjort mellan människor, men jag tror fullt och fast på det långa samarbete som de traditionella Dineh och Hopi indianerna har, fortfarande idag, i kampen för att rädda sitt älskade Berg - sitt hem och sin unika kultur. Jag har sett det själv..

Nu har de kämpat mot multinationella företaget Peabody coal corp och den amerikanska staten i över 30 år! I över 30 år har myndigheterna infört lagar och förordningar som alla syftar till att möjliggöra storskalig kolbrytning på Black Mesa. I över 30 år har företaget brutit kolet i Black Mesas nordöstra hörn, samtidigt som företaget pumpat bort indianernas dricksvatten blandat med det krossade kolet, i en stor pipeline med destination Mohave Generating Station i Nevada.

Nu har vattnet nästan helt tagit slut, många källor i berget har torkat ut helt.
Många familjer har tvångsförflyttats ifrån sina hem.

Save the sacred Mountains

Idag kämpar alla människor i området mot den värsta torkperioden i mannaminne.
- Ligger det möjligtvis något i vad de Gamla sagt i generationer?
- Stämmer det även att enligt deras profetior är berget ett mikrokosmos - allt som utspelar sig där, händer även på andra ställen på jorden?
- Ligger det något i att profetiorna också talar om att den dagen när det inte längre finns några traditionella indianer kvar på Black Mesa - som upprätthåller ceremonierna - så kommer alla människor på jorden att förlora på det?
Du kan ju själv fundera och dra dina egna slutsatser.

Vi är på intet sätt ute för att "missionera". Jag blev för en tid sedan intervjuad i en marknadsundersökning om EU. Damen frågade mig om jag försökte övertyga andra om att anta mina åsikter.
- Nej, svarade jag, jag uttrycker min åsikt, men sen är det bra... andra människor har rätt till sin åsikt. Hon försökte igen; - men om du VET att du har rätt? Försöker du då inte övertyga andra?
- Nej, sa jag? jag kan bara säga hur jag ser på det hela.
Hon såg mycket irriterad ut och gick vidare till nästa fråga.

Om du bestämmer dig för att du vill veta mer eller till och med vill engagera dig:
VÄLKOMMEN att höra av dig till oss.

"Our old men have frequently taken a single arrow and said:
Children, see how easily it is broken.
Then they have tied together several arrows with a single cord, and our strongest man cannot break them. This is what the Six Nations means. Divided, you may be destroyed by a single man. United, you are a match fot the whole world"
- Canassatego, 1775

Länk till lokal stödgrupp på Black Mesa som gör ett otroligt bra jobb, här finner du mer information och nyheter; http://www.blackmesais.org


Läs även /also read ->> Bahes brev till presidenten Joe Shirley


Relaterade länkar

www.blackmesatrust.org
www.blackmesawatercoalition.org
www.sacredland.org

 

AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>