October 20 2018 11:37:28
Menu
Senaste artiklarna
Navajo - Hopi protes...
Walking on Sacred Gr...
Rapport från Bahe K...
Walking on sacred gr...
Meet Geronimo and hi...
Petition


<< Download >>

Om oss

Om föreningen Vild-Eken


Arbetar till stöd för Ursprungsfolk och miljö.

Vild-Eken består av ett nätverk av människor som har erfarenhet av att arbeta ideellt med frågor som rör Ursprungsfolk och miljöarbete.

Nätverksrepresentanter/medlemmar finns på flera håll i Sverige och i flera europeiska länder.

Vi samarbetar med organisationer och enskilda representanter för olika Ursprungsfolk, plus NGO:s på flera håll i Världen.

Carina Gustafsson berättar lite om bakgrunden till bildandet av nätverksföreningen och det fortskridande arbetet:

Under många år, har jag haft förmånen att kunna engagera mig i frågor som rör Ursprungsfolk.
Främst har arbetet inriktat sig mot Nordamerikas Ursprungsfolk och då speciellt gällt förhållanden som traditionella indianer, lever under.

Vår policy är och har alltid varit att bereda plats och skapa möjlighet för representanter för Ursprungsfolk, att själva föra sin talan. Vi verkar för att de ska få göra sina röster hörda i det internationella samhället – beslutsfattare - allmänhet och media.

Vår uppgift blir ofta att agera ”brobyggare” och ”översättare” mellan vitt skilda kulturer.
Vår verksamhet innefattar allt ifrån kulturarrangemang, föreläsningar och utbildning, informations spridning, nätverksbyggande och kommunikation via nätverk, att vara kontaktpersoner mellan politiker och regeringstjänstemän och representanter för Ursprungsfolk, ordna gästbesök, arrangera resor och uppehälle för repr. för Ursprungsfolk som reser till FN organet i Genève , upprätthålla regelbunden kontakt med Ursprungsfolkens repr. som bor avlägset och utan moderna bekvämligheter såsom el och telenät, rena humanitära insatser, bla. genom egen bekostade resor dit, med mycket mera.

Ja, arbetsfältet är oändligt och behovet av insatser mycket stort. En viktig sak är att klargöra att vi aldrig agerar utan att ha blivit tillfrågade.Vårt agerande styrs av uppdragna riktlinjer/önskemål ifrån talesmän/ledare för den grupp av människor vi samarbetar med. Vi anser detta vara grunden för vårt arbete, eftersom vårt agerande kan få direkt följdverkan på den situation de befinner sig i. Ödmjukhet, lyhördhet och respekt, måste vara våra ledstjärnor i arbetet, såväl som reciprocitet (att ge tillbaka), äkta omtanke och kärlek till våra medmänniskor.


Föreningen Vild-Eken | pg: 39 21 88-9 | info@vild-eken.com

AKTUELLT-NEW topics

Natur sidan >>
In loving memory of Kee Watchman>>
Broken Rainbow! Dokumentär>>
Klimat sidan >>
Navajo-Hopi leaders protest in Denver >>
Interview Dineh Elder Pauline Whitesinger >>
Hantverk
Dinés/Navajos traditionella hantverk

Läs mera här >>